Thông báo nộp học phí học kỳ I - Năm học 2018-2019

Hiện nay  đã hết thời hạn nộp học phí, các bạn sinh viên nào còn chưa nộp học phí khẩn trương bổ sung. Nếu sinh viên nào nợ học phí sẽ không được tham dự thi theo quy định của Nhà trường.

Phương thức nộp:

Đối với học phí học phần chính khóa: Nộp qua ngân hàng

  • Số tài khoản           : 040001076460
  • Tên Ngân hàng      : Sacombank – CN Đà Nẵng
  • Người thụ hưởng   : Trường Đại học Đông Á

(Lưu ý: Khi nộp qua ngân hàng sinh viên ghi rõ số ID trong nội dung nộp tiền, xem lại chi tiết trên thông báo học phí đã gửi)

Đối với học phí các học phần chuyển đổi, bổ sung, như: học phần Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng; học phần Chuyển đổi bổ sung kiến thức ngành học; học phần Kỹ năng và Tin học,... Sinh viên nộp trực tiếp tại Bp. Kế toán - Phòng 201.