Đại học Đông Á hợp tác với ĐH KIBI Nhật Bản để đào tạo giáo viên mầm non tại Nhật

Theo đó SV học 2 năm tại Đông Á sau đó học sáu tháng đến một năm tiếng Nhật tại Nhật và hai năm tiếp theo hoc chương trình tại Kibi, tốt nghiệp bằng đại học và làm việc tại Nhật , lương cao. Sau này nếu về Việt Nam làm việc sẽ có vi trí công việc tốt

Trong quá trình học tại ĐH KIBI được đảm bảo việc làm thêm, đủ trang trải học phí và chi tiêu, không cần hổ trợ tài chính của cha mẹ nhiều.

HỌC BỔNG 60-70% tuỳ thuộc vào trình độ tiếng Nhật và thành tích SV ( còn lại 6-7 ngàn USD năm và có thể tự túc.

CƠ HỘI RẤT TỐT CHO SV MONG MUỐN CÓ VỊ TRỊ TỐT NGÀNH SƯ PHẠM MẨU GIÁO

Một số hình ảnh:

Thầy Phó Hiệu Trưởng cùng đối tác

Cô Chủ Tịch HĐQT cùng các Thầy Cô tại trường SO