Hợp tác liên kết đào tạo ngành Giáo dục mầm non giữa khoa Sư phạm - UDA và khoa Phát triển trẻ em - ĐH Kibi (Nhật Bản)

Trưởng Khoa Phát Triển Trẻ Em Đại Học KiBi Nhật Bản đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường Đại học Đông Á, về việc liên kết đào tạo ngành Giáo dục Mầm non giữa khoa Sư Phạm - UDA và Khoa Phát Triển Trẻ Em Đại Học KiBi - Nhật Bản.

Hai bên đang xúc tiến xây dựng chương trình hợp tác dài hạn. Trước mắt KiBi xem xét cấp 1 số học bổng ngành Giáo dục Mầm non cho sinh viên K18 Khoa Sư Phạm.

Hai khoa hướng đến hợp tác dài lâu, liên kết đào tạo theo nhiều phương thức linh hoạt, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên ngành Sư phạm, đặc biệt trước mắt là ngành Giáo dục Mầm non được học tập lấy bằng của trường Đại học chuẩn quốc tế KiBi tại Nhật Bản.

Sau buổi làm việc với nhà trường Thầy Kiruta cũng đã gặp gỡ sinh viên khoa Sư phạm để thông tin thêm với sinh viên về những cơ hội việc làm cũng như học tập tại Nhật Bản trong thời gian sắp tới.

Đây là một thế mạnh cho sinh viên khoa Sư phạm.

Sau khi nắm thông tin, các thành viên của gia đình khoa Sư phạm cũng có một số thắc mắc, một số câu hỏi gởi đến Thầy Kiruta và cũng được Thầy giải đáp một cách rõ ràng.

Và để có cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản các bạn cần đạt chuẩn N2 sau khi tốt nghiệp tại Đại học Kibi .

Hứa hẹn đây sẽ là cơ hội cho các bạn Ngành Giáo dục Mầm non trong thời gian sắp tới.