CUỘC THI ẢNH “NÉT ĐẸP ĐÀ NẴNG” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á NĂM HỌC 2018-2019

Thông báo

Thể lệ thi theo hình thức hai (thi theo cá nhân):

Nội dung thi:

- Mỗi Sinh viên dự thi có tối thiểu 10 ảnh và khuyến khích 1 video (thời gian 1 phút). Trong đó có: ≥4 ảnh về nét đẹp ĐN, ≥4 ảnh về trường ĐH Đông Á, ≥2 ảnh đẹp tùy thích về ngành nghề mình đã chọn;

Thời gian thi:

- SV nộp bộ ảnh và video về lớp, GV sơ chọn trước ngày 14/3;

- SV đăng trên facebook cá nhân trước ngày 15/3.

- GV chấm chọn và khoa đề cử dự thi về trường trước ngày 20/3 qua email pr@donga.edu.vn và đăng trên fanpage khoa.

- Chấm chọn thi đợt 2 từ ngày 20-24/3: Phòng Truyền thông sẽ đăng các bộ ảnh đó lên tường sự kiện The Photography Competition "The Beauty of Da Nang City" trong Fanpage Nhà trường (https://www.facebook.com/events/260648231503615/) để tất cả sinh viên của các khoa tích cực like, share và comment để bình chọn cho bộ ảnh của mình và sản phẩm mà mình yêu thích.

- Trước 17h ngày 25/3: P.TT sẽ tổng kết số lượng bình chọn trên internet để BGK đánh giá.

- Công bố kết quả thi đợt 2 vào ngày 26/3 (gồm cột điểm thực hành KN TT, đánh giá của BGK và bình chọn qua mạng).

Từ khóa