Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Nhà trường thông báo và yêu cầu toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên (GVCBNV và SV) tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi như sau:

I. Thời gian, các vòng thi và đối tượng dự thi

1. Thời gian

Cuộc thi sẽ diễn ra từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 07h30 ngày 12/12/2020.

2. Các vòng thi

2.1. Vòng loại: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 01/11/2020

 • Tuần 1: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 20/9/2020.
 • Tuần 2: Từ 09h00 ngày 28/9/2020 đến 22h00 ngày 04/10/2020.
 • Tuần 3: Từ 09h00 ngày 12/10/2020 đến 22h00 ngày 18/10/2020.
 • Tuần 4: Từ 09h00 ngày 26/10/2020 đến 22h00 ngày 01/11/2020.

Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt giải tuần (có 10 thí sinh/bảng/tuần), vào 09h00 ngày thứ sáu của tuần kế tiếp.

Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi, vào 09h00 ngày 05/11/2020.

2.2. Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 09/11/2020 đến 22h00 ngày 15/11/2020.

Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc của Cuộc thi vào 09h00 ngày 25/11/2020.

2.3. Vòng Chung kết: dự kiến tổ chức 07h30 ngày 12/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội (địa điểm sẽ thông báo sau).

2.4. Lễ Tổng kết - Trao giải chung cuộc Cuộc thi: Dự kiến tổ chức 19h00 ngày 12 tháng 12 năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội (địa điểm sẽ thông báo sau).

3. Đối tượng dự thi

 • Tất cả sinh viên đang theo học tại trường ĐH Đông Á;
 • Cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường, những người quan tâm dự thi (dưới 35 tuổi).

II. Nội dung và cách thức đăng kí dự thi

1. Nội dung

 • Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.
 • Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 34 năm đổi mới (1986-2020), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Cách thức đăng ký dự thi

 • Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.
 • Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi.
 • Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn, http://www.gdtd.vn, http://www.doanthanhnien.vn

Fanpage https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.

III. Giải thưởng

1. Giải thưởng từ Ban tổ chức

Xem trong trang thông tin điện tử

2. Giải thưởng từ Nhà trường

TT Cơ cấu Giải thưởng Số lượng giải thưởng Tiền thưởng Tổng tiền thưởng
1 Giải nhất 01 1.000.000 1.000.000
2 Giải nhì 02 500.000 1.000.000
3 Giải ba 02 300.000 600.000
4 Giải khuyến khích 03 200.000 600.000

Cuộc thi là một hoạt động có ý nghĩa tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn trường Đại học Đông Á nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà trường yêu cầu toàn thể GVCBNV và SV tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi nhằm tạo sức lan tỏa và góp phần vào sự thành công của Cuộc thi./.