Giáo dục tiểu học

Năm 1

Học kì 1 Học kì 2
Mã HP Học phần Số tín chỉ Mã HP Học phần Số tín chỉ
  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin (Lý thuyết) 1   Kỹ năng giao tiếp thuyết trình 1
  Tư tưởng HCM 1   Pronunciation 2 2
  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 2   Communication 3 3
  Phương pháp học đại học 2   Communication 4 3
  Kỹ năng đọc sách 1   English for TOEIC 1 4
  Kỹ năng viết 1   Những vấn đề chung về Giáo dục học và lí luận dạy học 2
  Tin học văn phòng 2   Văn học 2
  Pronunciation 1 2   Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2
  Communication 1 3   Tìm hiểu phương pháp giáo dục Nhật bản ở tiểu học 2
  Communication 2 3   Lí luận và phương pháp tích hợp giáo dục Mỹ vào phân môn Khoa học ở tiểu học 2
  Anh văn chuyên ngành 1
  Pháp luật 1 (Luật chung) 1   Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 1
  Cơ sở văn hoá Việt Nam 2      
  Tâm lý học đại cương và tâm lí học sư phạm 2
  Từ VN, ĐH Đông Á ra thế giới 1
  Nhập môn nghề nghiệp 1
  Kiến tập 1 1
  Phát triển chương trình dạy học bộ môn 2

Năm 2

Học kì 1 Học kì 2
Mã HP Học phần Số tín chỉ Mã HP Học phần Số tín chỉ
  Tư duy phản biện và sáng tạo 1   Phương pháp NCKH 1
  KN truyền thông 1   English for TOEIC 4 4
  Chuẩn MOS (Word hoặc Excel) 2   English for TOEIC 5 4
  Communication 5 3   Định hướng và phát triển nghề nghiệp 1
  English for TOEIC 2 4   Toán học 2
  English for TOEIC 3 4   Lí luận và phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 2 3
  Tiếng Việt 3   Lí luận và phương pháp dạy học Toán 1 2
  Sinh lí học trẻ em 2   Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt 2
  Lí luận và phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 2      
  Lí luận và phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội 2
  Tin học chuyên ngành 4

Năm 3

Học kì 1 Học kì 2
Mã HP Học phần Số tín chỉ Mã HP Học phần Số tín chỉ
  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin (Lý thuyết) 1   Pháp luật 2 (Luật chuyên ngành (Luật GD, Luật BVCSTE, luật PCGDTH) 1
  KN truyền thông 1   Nhạc lí và phương pháp dạy học Âm nhạc 3
  Quản lí hành chính Nhà nước và quản lí ngành 2   Lí luận và phương pháp dạy học Thể dục 2
  Lí luận và phương pháp dạy học Toán 2 2   Đánh giá trong giáo dục tiểu học 2
  Thực hành giải Toán có lời văn ở tiểu học 2   Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động Đội Sao, hoạt động ngoài giờ 2
  Lí luận và phương pháp dạy học Thủ công - Kĩ thuật 2   Đổi mới cách ra đề kiểm tra, đánh giá theo năng lực học tập của học sinh tiểu học 2
  Lí luận và phương pháp dạy học Đạo đức 2   Rèn luyện NVSP tiểu học 2 2
  Lí luận và phương pháp tích hợp giáo dục Mỹ vào phân môn Toán ở tiểu học 2      
  Kiến tập 2 (sư phạm) 1
  Rèn luyện NVSP tiểu học 1 2

Năm 4

Học kì 1 Học kì 2
Mã HP Học phần Số tín chỉ Mã HP Học phần Số tín chỉ
  Tư tưởng HCM 1   Phương pháp NCKH 1
  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 1   Thực tập sư phạm (tại trường thực hành Sakura Olimpya) 5
  Kỹ năng đọc sách 1   Lí luận và Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học chuyên sâu 3
  Kỹ năng tìm việc 1   Lí luận và Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học chuyên sâu 2
  Anh văn chuyên ngành 1      
  Thống kê trong giáo dục 2
  Giáo dục môi trường 2
  Mĩ thuật và phương pháp dạy học Mĩ thuật 3
 

Nhóm 1:Tiếng Việt và phương pháp dạy học tiếng Việt (SV chọn 1 HP 2 TC):

  • Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở tiểu học
  • Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh Tiểu học
  • Hoạt động ngoại khóa trong dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học
2
 

Nhóm 2: Tự nhiên và xã hội (SV chọn 1HP 2 TC)

  • Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán ở tiểu học
  • Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế trò chơi học tập môn Tự nhiên - xã hội
2
 

Nhóm 3: Nghệ thuật (SV chọn 1HP 2 TC)

  • Nhạc cụ
  • Vẽ tranh
  • Thủ công & Kỹ thuật, phát triển tính sáng tạo của học sinh thông qua hoạt động tạo hình
2
  Giáo dục dinh dưỡng (Nhật Bản) 2
  Rèn luyện NVSP tiểu học 3 2