Khảo sát thông tin SV đang ở tại TP. Đà Nẵng có nhu cầu về quê

Thực hiện chỉ đạo của BTV Thành Đoàn Đà Nẵng, BTV Đoàn trường ĐH Đông Á gửi các bạn link KHẢO SÁT THÔNG TIN SINH VIÊN ĐANG Ở TẠI TP. ĐÀ NẴNG CÓ NHU CẦU VỀ QUÊ

Nhằm mục đích thống kê và chuẩn bị các phương án hỗ trợ đưa các bạn sinh viên hiện đang kẹt lại thành phố Đà Nẵng được quay trở về địa phương cư trú, Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng triển khai việc đăng ký thông tin sinh viên.

Đề nghị các bạn sinh viên cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin để các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng có cơ sở xin chủ trương và lập phương án hỗ trợ kịp thời.
KHI CÓ PHƯƠNG ÁN CỤ THỂ, THÀNH PHỐ SẼ THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẾN CÁC BẠN. TRONG KHI CHỜ THÔNG TIN, ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN SV THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH.

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf3DzTgbE6c9OFSAI…/viewform