THÔNG BÁO (số 10) Về kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ chính quy 4 năm, 5 năm

THÔNG BÁO (số 10)

Về kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ chính quy 4 năm, 5 năm

Kính gửi: Thầy Cô và các em sinh viên.

Trước dịch bệnh Covid -19 còn lan rộng trên toàn thế giới, Việt Nam ta đang trong giai đoạn cách ly toàn xã hội để ngăn chặn lây lan tiềm ẩn trong cộng đồng. Dịch bệnh đã làm đảo lộn nhiều mặt và gây khó khăn cho toàn xã hội. Nhận thức trước tình hình này, Thầy Trò và toàn trường cần nâng cao sự thích ứng với hoàn cảnh, chủ động trong việc học tập và giảng dạy.

Nhà trường thông báo kế hoạch học tập, học phí và chính sách hỗ trợ học kỳ II năm học 2019-2020 (học kỳ này) đến toàn thể Thầy Cô và sinh viên (SV) như sau:

 1. SV học trực tuyến trên hệ thống E-learning của Nhà trường
 • SV đăng nhập tại địa chỉ http://my.uda.edu.vn để đăng ký học phần.
 • Thời gian đăng ký:
  • Học phần tiếng Anh giao tiếp
   • Khóa 19 đăng ký từ ngày 17/4 đến hết ngày 19/4/2020.
   • Khóa 16, 17, 18 đăng ký từ 24/4 đến hết ngày 26/4/2020.
  • Học phần chuyên môn: tất cả SV đăng ký học các học phần từ ngày 24/4 đến hết ngày 26/4/2020.
 • SV phải tuân thủ Quy định đào tạo trực tuyến của Nhà trường. Trong trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm, SV trở lại trường vẫn sẽ tiếp tục học các học phần theo phương thức kết hợp: học trực tuyến và học trực tiếp tại lớp học. Trước khi tham gia khóa học trực tuyến, SV xem hướng dẫn tại địa chỉ http://my.uda.edu.vn, sẽ có hỗ trợ trong quá trình học tập.
 • Lịch thi:
  • Đối với các học phần mới bắt đầu từ ngày 20/4/2020: Kiểm tra giữa kỳ trong thời gian 01- 06/6/2020; Thi kết thúc học phần trong thời gian 03 - 15/8/2020.
  • Đối với các học phần đã triển khai học trực tuyến trong thời gian qua, Nhà trường sẽ lắng nghe ý kiến của SV qua khảo sát và sẽ có kế hoạch tiếp theo.
  • Các học phần có thực hành sẽ được xếp lịch phù hợp. SV các lớp theo chương trình internship tại Nhật Bản, CHLB Đức tăng tốc học ngoại ngữ ngay trong khi tránh dịch bệnh.
 1. Nhà trường có chính sách hỗ trợ tài chính cho SV do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như sau:
 • Hỗ trợ học phí cho SV trong thời gian dịch bệnh ở ngay học kỳ này (học kỳ II năm học 2019-2020) là 10% trong toàn bộ học phí của học kỳ.
 • Hỗ trợ cước phí dịch vụ viễn thông 150.000 đồng/SV (mỗi tháng 50.000 đồng x 3 tháng) cho việc sử dụng internet trong quá trình học tập trực tuyến. Khoản hỗ trợ học phí và internet được trừ trực tiếp vào học phí khi SV nộp.
 • SV nộp học phí khi bắt đầu học tập. Tuy nhiên, Nhà trường cho phép kéo dài thời gian đóng học phí chậm nhất đến ngày 10/5/2020.

Nhà trường rất tin tưởng ở Thầy và Trò cùng vì tương lai mà khắc phục khó khăn vượt lên phía trước. Chúng ta cũng hy vọng đại dịch sẽ sớm kết thúc và Thầy Trò hẹn gặp lại tại ngôi Trường thân yêu.

Nay, thông báo đến toàn thể SV, giảng viên và các đơn vị liên quan trong Nhà trường thực hiện.

Nơi nhận:

   - Thông báo trên website;

   - Các Khoa, Phòng, TT;

   - Đoàn TN;

   - Lưu: VT, KHTC, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO