Lịch thi học kì II giai đoạn 2 năm học 2019 - 2020

Stt Lớp Học phần Ngày thi Giờ thi Phòng thi
1 SE18A1A Bệnh trẻ em, phòng bệnh và cấp cứu ban đầu cho trẻ MN 20/07/2020 9h30 816
2 SE18A1A Âm nhạc và PP tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ MN 22/07/2020 7h30 816
3 SE18A1A Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật MN 24/07/2020 7h30 816
4 SE18A1A Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ ở trường MN 25/07/2020 7h30 816
5 SE19A1A Ứng dụng CNTT trong dạy học MN 22/07/2020 7h30 101
6 SE19A1A Bệnh trẻ em, phòng bệnh và cấp cứu ban đầu cho trẻ MN 20/07/2020 9h30 814
7 SE19A1A Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật MN 24/07/2020 7h30 814
8 PE18A1A Kiểm tra đánh giá năng lực học tập của học sinh tiểu học (tiếp cận cách đánh giá của Hoa Kì) 21/07/2020 7h30 807
9 PE18A1A Phát triển chương trình dạy học bộ môn 23/07/2020 7h30 812
10 PE18A1A PP dạy học tự nhiên xã hội 24/07/2020 7h30 812
11 PE18A1A Nhạc lí và PPDH âm nhạc 25/07/2020 7h30 814
12 PE19A1A Kiểm tra đánh giá năng lực học tập của học sinh tiểu học (tiếp cận cách đánh giá của Hoa Kì) 21/07/2020 7h30 807
13 PE19A1A Phát triển chương trình dạy học bộ môn 23/07/2020 7h30 812
14 PS18A1A Chẩn đoán tâm lí và can thiệp 1 20/07/2020 9h30 816
15 PS18A1A Tâm bệnh học đại cương 21/07/2020 9h30 807
16 PS18A1A Chẩn đoán tâm lí và can thiệp 2 22/07/2020 7h30 812
17 PS18A1A Đại cương về công tác xã hội 23/07/2020 9h30 816
18 PS18A1A Công tác xã hội với cá nhân nhóm và cộng đồng 24/07/2020 7h30 812
19 PS18A1A Công tác xã hội với người khuyết tật, tâm thần 25/07/2020 7h30 814
20 PS18A1A Kỹ năng làm công tác xã hội 27/07/2020 7h30 816
21 PS19A1A Tâm lí học quản li 23/07/2020 9h30 816
22 PS19A1A Tâm lí học nhân cách 25/07/2020 7h30 816

**Lưu ý: Sinh viên các lớp hoàn thành học phí đúng quy đinh, ôn bài kĩ trước khi đi thi. Mang đúng trang phục theo quy định

Chúc tất cả sinh viên đạt kết quả cao!!