Thông báo số 09 nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Đông Á thông báo toàn thể học viên, sinh viên nhà trường được nghỉ học tập trung tại trường đến hết ngày 19/04/2020. 

Xem chi tiết nội dung thông báo và các yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch tại đây.