Tổ chức học lại các học phần ngoại ngữ

Theo tình hình đăng ký học lại ngoại ngữ của sinh viên, Phòng QLĐT& CTSV thông báo những môn sẽ triển khai học lại trong thời gian tới như sau:

  • GE1 (4TC)
  • GE2 (4TC)
  • GE3 (4TC)
  • CE1/PN1 (3TC/2TC)
  • Tiếng Nhật 1 (4TC)

Các em sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại thì đến văn phòng Khoa Luật P.311a gặp cô Phước để lập danh sách trước ngày 18/11/2019.

Sau thời gian trên, Phòng QLĐT& CTSV phối hợp cùng khoa Ngoại ngữ sẽ tổ chức lớp học lại cho các môn theo danh sách.