TB v/v nộp lệ phí đưa đón học Giáo dục Quốc phòng - An ninh đối với sinh viên khóa 2019

Nhà trường thông báo về việc nộp lệ phí phương tiện đưa đón sinh viên từ Trường Đại học Đông Á đến Trường Quân sự Quân Khu 5 học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) đối với sinh viên (SV) bậc đại học chính quy như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí: SV bậc đại học chính quy nhập học năm 2019 và những SV khóa trước có đơn đề nghị học môn GDQP-AN.

2. Lệ phí đưa đón:    35.000 đồng/SV.

3. Thời gian nộp:      Từ ngày 03/07/2020 đến hết ngày 10/07/2020.

4. Hình thức nộp:  Lớp trưởng các lớp thu lệ phí theo đơn vị lớp và nộp   trực tiếp tại phòng 201 (Cô Bích Liên).

5. CVHT các lớp có trách nhiệm truyền thông nội dung này, đôn đốc và nhắc nhở SV hoàn thành lệ phí đúng thời gian trên.

Mỗi SV nộp lệ phí sẽ được nhận 01 phiếu đăng ký xe đưa đón. Phiếu đăng ký chỉ sử dụng một lần cho một khóa học GDQP-AN. Phiếu không hoàn trả, mất phiếu phải đăng ký và nộp lại lệ phí. SV điền đầy đủ thông tin  vào phiếu đăng ký, lên đúng xe và nộp lại phiếu theo hướng dẫn khi lên xe cho Trung tâm GDQP-AN.

Vậy Nhà trường thông báo đến CVHT, SV bậc đại học chính quy nhập học năm 2019 được biết và nghiêm chỉnh thực hiện thông báo này./.