TB tham dự Hội thảo chăm sóc sức khỏe sinh sản

Nhằm nâng cao kiến thức cho (sinh viên) SV về chăm sóc sức khỏe sinh sản, Nhà trường thông báo về việc tham dự Hội thảo cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h45-11h00, ngày 30/10/2019 (thứ tư).

2. Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á.

3. Đối tượng: Toàn thể SV trường Đại học Đông Á không có lịch học, thi trong buổi sáng ngày 30/10/2019 (có danh sách và số lượng SV các lớp tham dự tối thiểu của mỗi khoa kèm theo, ưu tiên SV nữ).

4. Yêu cầu

  • Lãnh đạo các khoa cử giảng viên/cán bộ phụ trách điều động SV các lớp tham dự tại Hội trường Edison; lập danh sách SV thuộc khoa đăng ký tham dự theo số lượng đã phân công (theo mẫu) và gửi về phòng QLĐT&CTSV - cô Trần Thị Minh Tú (tuttm@donga.edu.vn) trước 11h00 ngày 28/10/2019; tham gia quản lý và gửi danh sách SV tham dự về cô Tú ngay sau khi kết thúc Hội thảo.
  • CVHT các lớp triển khai nội dung thông báo cho toàn thể SV lớp biết và tham dự.
  • SV tham dự đúng giờ, địa điểm, không nói chuyện và làm việc riêng trong thời gian tham dự Hội thảo; không ra về trước khi Hội thảo kết thúc; tham gia cuộc thi online trên website: http://phunusongchudong.suckhoegiadinh.com.vn/sinh-vien-song-chu-dong ngay sau khi Hội thảo kết thúc để nhận các giải thưởng có giá trị cho các cá nhân đoạt giải và trường có nhiều SV tham gia.

Yêu cầu Lãnh đạo khoa, cố vấn học tập, SV tham dự chương trình nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo.