Vé xe tết - 2019

     THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH ĐÔNG Á

                       ***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 01  năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc trao vé xe Tết hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đón Tết nguyên đán 2019

Kính gửi:      -     CVHT;

                      - Các Chi Đoàn trực thuộc và Đoàn viên.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày HSSV 09/01 vào ngày 08/01/2019 Đoàn trường đã tổ chức vẽ tranh đấu giá gây quỹ và quyên góp từ các nhà tài trợ nay Ban thường vụ trường Đại học Đông Á thông báo xét trao vé xe cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

- Sinh viên đang học tập tại Trường đại học Đông Á có hoàn cảnh khó khăn: Gia đình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Gia đình chính sách, có công cách mạng.

- Sinh viên chưa nhận vé xe Tết trong các năm trước.

- Sinh viên thuộc vùng đặc biệt khó khăn (Miền núi, Bãi ngang……)

- Cán bộ Đoàn có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào.

- Sinh viên ở tại các Tỉnh phía Nam từ Bình Định trở vào, phia Bắc từ Quảng Bình trở ra và Tây Nguyên.

- Và các trường hợp khác…

2. Giá trị vé xe: 200.000đ/vé.

3. Thời gian nhận hồ sơ :  từ 11/01/2019 đến 18/01/2019.

4. Thời gian trao vé: 21/01/2109

Hồ sơ đề nghị trao vé xe gửi về Văn phòng đoàn trước 17h30 ngày 18/01/2019.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: đồng chí Nguyễn Văn Ken – Phó Bí thư Đoàn trường; điện thoại: 0972417042 – 0777484970.

Nơi nhận:                                                                              TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

- Như trên;                                                                                            BÍ THƯ

- CVHT (Để thông báo)                                                                         (đã ký)                 

- Lưu VP.                                                                                           Vũ Hồng Nhật