GIỚI THIỆU KHOA

 

Khoa Sư phạm được thành lập theo quyết định số 09/QĐ-ĐHĐA ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Đông Á, hiện đóng tại số 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng. Trong những năm vừa qua, khoa Sư phạm đã tiến hành đổi mới phương pháp dạy học, công tác nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ, tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt nhất cho sinh viên, tư vấn việc làm cho sinh viên. Đổi mới công tác truyền thông, quảng bá tuyển sinh nhằm thu hút học sinh đăng kí học tập tại Khoa.

Khoa tiếp tục phấn đấu, lập nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng Đại học Đông Á thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của khu vực miềm Trung và Tây Nguyên.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

  • Đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học;
  • Đào tạo giáo viên mầm non có trình độ đại học;
  • Đào tạo cử nhân tâm lí học;
  • Tham mưu cho các cấp lãnh đạo về nội dung chương trình, sách giáo khoa, chuẩn hóa, đánh giá về giáo dục ở bậc mầm non, tiểu học, ...
  • Nghiên cứu khoa học phục vụ cho các hoạt động giáo dục ở bậc mầm non, tiểu học và tâm lí giáo dục và hoạt động nâng cao dân trí nói chung.

Sứ mạng

Là một khoa sư phạm thuộc trường Đại học Đông Á, có sứ mạng đào tạo giáo viên tiểu học, mầm non, cử nhân Tâm lí học chất lượng cao và có năng lực học tập suốt đời, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của giáo dục phổ thông thông qua những dự án nghiên cứu khoa học giáo dục, những chương trình hợp tác và phát triển, và những khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên.

Tầm nhìn

Tiếp tục nâng cao vai trò của một khoa trong lĩnh vực đào tạo giáo viên Tiểu học, Mầm non, cử nhân Tâm lí học, hướng tới trở thành một khoa sư phạm có uy tín ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên; chú trọng nghiên cứu, chuyển giao, phát triển khoa học giáo dục; tích cực kết nối với các khoa, trường đại học khác nhằm cùng nhau nỗ lực tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến giáo dục Việt Nam và toàn cầu.

Triết lí đào tạo

Người học là trung tâm của các hoạt động đào tạo, là đối tượng hướng tới của toàn bộ các hoạt động; đề cao trách nhiệm của từng cá nhân đối với bản thân, tổ chức và cộng đồng; khuyến khích văn hóa chất lượng và sức sáng tạo của mọi thành viên; môi trường giáo dục bao gồm không gian vật chất và môi trường tinh thần dựa trên sự cởi mở, tích cực, khuyến khích và kì vọng cao, nhằm hỗ trợ tối đa cho người học và người dạy được phát triển toàn diện và thể hiện tất cả khả năng của mình.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo sinh viên có trình độ cử nhân chuyên ngành Giáo dục học Tiểu học, Mầm non và Tâm lí học có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có sức khỏe và có năng lực giải quyết tốt các công việc thuộc lĩnh vực được đào tạo, phục vụ cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.