Buổi nói chuyện chuyên đề "Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh Tiểu học" tại Khoa Sư phạm trường Đại học Đông Á

Sáng ngày 18/2/2022, Khoa Sư phạm Đại học Đông Á tổ chức Chuyên đề "Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh Tiểu học" do ThS. Huỳnh Thị Thu Ba phụ trách. Chuyên đề dành cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, đặc biệt trang bị cho sinh viên Tiểu học cuối khoá trong đợt thực tập cuối sắp đến.

Cảm thụ văn chương là đại lộ của sự thưởng thức và thẩm thấu, đi đến tận cùng hành trình nghệ thuật bằng hết thảy sự rung cảm, tinh tế, đồng điệu của tâm hồn người đọc. Đối với những độc giả nhí, cảm thụ là sự thách thức nhưng đồng thời là năng lực vô cùng quan trọng để các em cảm nhận giá trị nhân văn, thẩm mỹ; dung dưỡng tâm hồn; nhận thức đời sống; bồi đắp lòng yêu con chữ, trân quý tiếng mẹ đẻ… Vì thế, giáo viên Tiểu học là người đặt những nền móng đầu tiên cho hành trình đọc hiểu và cảm thụ văn học của trẻ. 

Trước những băn khoăn, lo âu cho đợt thực sắp đến, Khoa Sư phạm đồng hành cùng sinh viên trong các chuyên đề, làm hành trang để ra nghề, ra đời… Chuyên đề “ Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho học sinh Tiểu học” được phụ trách bởi Th.S Huỳnh Thị Thu Ba, Khoa Sư Phạm Uda không chỉ trang bị năng lực cảm thụ một tác phẩm, chi tiết văn học mà còn rèn luyện kỹ năng viết cảm nhận cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học.

ThS. Huỳnh Thị Thu Ba trình bày chuyên đề 

Chuyên đề diễn ra dưới 2 hình thức offline ở trường và online để đảm bảo khoảng cách an toàn cho sinh viên.