ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG 2020

HỌC BỔNG KHUYẾN TÀI VÀ KHUYẾN HỌC NĂM 2020

 (vd: tuyensinh@gmail.com)

Học bổng khuyến tài (Xem chi tiết)  
Học bổng khuyến học (Theo Ngành và Tỉnh) (Xem chi tiết)  
Quà tặng SV nhận vào lúc nhập học (tương đương 1.500.000 đ)  

Danh sách được xét duyệt theo thứ tự ưu tiên nộp hồ sơ xét tuyển và nhập học trước ngày 30/9/2020 và bảo đảm số suất học bổng theo quy định. Trường hợp thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều loại học bổng thì được ưu tiên chọn loại học bổng cao nhất.

Mã xác nhận*