LÃNH ĐẠO ĐH ĐÔNG Á THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TỔNG LÃNH SỰ CHDCND LÀO TẠI ĐÀ NẴNG

Sáng ngày 2/3, Lãnh đạo Đại học Đông Á có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng _Viengxay PHOMMACHANH. Cùng dự có Ông Kongma VONGSENCHANH (Bí thư 1 - phụ trách giáo dục và văn hoá)

Theo đó hai bên sẽ tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, quan hệ văn hoá, đặc biệt là hợp tác đào tạo. ĐH Đông Á sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho SV Lào mong muốn sang học các chương trình kinh tế, kỹ thuật, ngôn ngữ và điều dưỡng , kể các các chường trình quốc tế. Đặc biệt chương trình học tại Đông Á và đi làm việc tại Nhật.

Ngài Tổng Lãnh sự rất quan tâm đến các chương trình Đại học Đông Á, Ngài sẽ báo cáo về Bộ Lao Động Lào và nối kết với các trường trung học phổ thông và đại học Lào.

Tin hình: Thầy Lương Minh Sâm - Chủ tịch hội đồng Trường