Những kĩ năng cần thiết để phòng chống dịch Corona

Trong thời gian nghỉ học tất cả các bạn sinh viên phải thuân thủ các biện pháp phòng tránh dịch bệnh an toàn cho bản thân và gia đình nhé!