Sinh viên ĐH Đông Á trao hỗ trợ gia đình neo đơn tại Quảng Nam

Chuyến đi do Đoàn trường cùng các bạn CLB Xanh Đại học Đông Á phối hợp thực hiện vào ngày 1/6.

Chuyến đi do Đoàn trường cùng các bạn CLB Xanh Đại học Đông Á phối hợp thực hiện vào ngày 1/6.

Đoàn trường cùng các bạn CLB Xanh Đại học Đông Á vừa có chuyến thăm hỏi và trao các suất hỗ trợ đến các gia đình neo đơn tại xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Luôn là những nghĩa cử thật đẹp trong hành trình trách nhiệm cộng đồng của sinh viên Đại học Đông Á.

Từ khóa