Sinh viên ngành Sư phạm Mầm non bắt đầu kỳ kiến tập đợt 1

Tháng 12 này, các bạn sinh viên ngành Giáo mầm non Trường Đại Học Đông Á đã bước vào kỳ kiến tập đợt 1 tại Trường mầm non 20-10 ở trung tâm Thành phố.

Các bạn sinh viên đã được tham quan, cọ xát thực tế, học hỏi phương pháp giảng dạy, truyền đạt một cách gần gũi với trẻ.

Sinh viên cùng hoạt động của trẻ- Lớp nhỡ 2

Hoạt động góc của trẻ - Trường Mầm non 20-10

Hoạt sĩ nhỏ tương lai

Kiến tập sư phạm là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác đào tạo kiến thức, kĩ năng, giáo dục sinh viên từ đó nhằm nâng cao chất lượng người dạy trong tương lai. Tại Trường Đông Á, sinh viên sau khi tốt nghiệp không những được trang bị đầy đủ về kiến thức, kỹ năng còn có được tiếp thêm nhiệt huyết, đam mê và tình yêu dành cho sự nghiệp giáo dục.