Thông báo số 01 về việc quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch COVID -19

Thông báo Về việc quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sinh viên thực hiện nghiêm nội dung thông báo và thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần nghiêm túc, không chủ quan, đặc biệt là trong đợt nghỉ tết Âm lịch sắp tới.

Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19! 

xem chi tiết nội dung thông báo tại đây