Thông báo về việc đăng ký tham dự Chuyên đề “Hành trình từ sách đến một nền giáo dục hoàn thiện”

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-ĐHĐA-TV ngày 06/11/2020 về việc tổ chức chương trình “Sinh viên Trường Đại học Đông Á với văn hóa đọc - Năm 2020”.

Nhằm phát triển văn hóa đọc và thói quen sử dụng thư viện trong sinh viên (SV) Trường Đại học Đông Á; làm cầu nối để sách đến gần hơn với bạn đọc, từ đó khơi dậy hứng thú đọc; tạo sân chơi cho bạn đọc yêu sách, lan tỏa tình yêu và đam mê đọc sách đến mọi người; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp và quảng bá văn hóa đọc - Văn hóa Đại học Đông Á. Nhà trường thông báo SV đăng ký tham dự Chuyên đề “Hành trình từ sách đến một nền giáo dục hoàn thiện”, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h45 - 11h30, ngày 17/11/2020 (thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á.

3. Đối tượng: Toàn thể SV trường Đại học Đông Á đam mê và yêu thích sách (có danh sách và số lượng SV tham dự tối thiểu của mỗi khoa kèm theo).

4. Yêu cầu:

- Lãnh đạo khoa chỉ đạo Cố vấn học tập (CVHT) các lớp thuộc khoa thông báo cho SV biết về thời gian và địa điểm tổ chức chuyên đề trên, triển khai cho SV đăng ký tham dự chuyên đề (theo mẫu), gửi về giáo vụ khoa tổng hợp chậm nhất 15h00, ngày 14/11/2020 (thứ Bảy). Giáo vụ khoa gửi danh sách SV khoa đăng ký tham dự đảm bảo số lượng đã phân công về Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác sinh viên - anh Trương Quang Nha (nhatq@donga.edu.vn) trước 09h00 ngày 16/11/2020; cử giảng viên/cán bộ/SV tham gia quản lý và gửi danh sách SV khoa tham dự chuyên đề về phòng QLĐT&CTSV - anh Nha ngay sau khi kết thúc chuyên đề.

- CVHT các lớp triển khai nội dung Thông báo cho toàn thể SV lớp biết và đăng ký tham dự.

- SV tham dự đúng thời gian, địa điểm theo thông báo, không nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại trong thời gian tham dự chuyên đề, thể hiện tốt văn hóa SV Đại học Đông Á.

Yêu cầu các Lãnh đạo khoa, CVHT, SV tham dự chuyên đề nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo./.