Thông báo về việc tổ chức huấn luyện nhận thức và kỹ năng Sức khỏe Sinh sản – Sinh dục cho sinh viên năm 2021

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức huấn luyện nhận thức và kỹ năng Sức khỏe Sinh sản – Sinh dục  cho sinh viên năm 2021                            

Tên hoạt động ngoại khóa và huấn luyện: Chuyên đề: “Sức khỏe Sinh sản - Sinh dục”

1. Mục đích tổ chức (why)   

- Thực hiện hoạt động ngoại khóa năm học 2020-2021 của Khoa Sư phạm - Trường Đại học Đông Á; đồng thời phối hợp thực hiện theo tinh thần trao đổi với chuyên gia của đề án 818 - Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hợp tác chương trình hoạt động định kỳ hỗ trợ về y tế, dinh dưỡng, giáo dục sức khỏe cho sinh viên, đặc biệt là nữ sinh viên.

- Nâng cao nhận thức cho sinh viên về việc rèn luyện kĩ năng chăm sóc sức khỏe, sinh sản, sinh dục nữ giới, tạo lối sống tích cực trong sinh viên.

2. Nội dung ngoại khóa và huấn luyện nhận thức và kỹ năng (what)

   - Cung cấp kiến thức, kĩ năng chăm sóc sức khỏe, sinh sản, sinh dục cho sinh viên nữ.

- Tọa đàm, trả lời câu hỏi thắc mắc về chủ đề sức khỏe, sinh sản, sinh dục.

- Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.

3. Thời gian (when), địa điểm (where)

- Thời gian: 01 buổi, từ 7h00 đến 11h30, ngày 30/01/2021 (thứ Bảy);

- Địa điểm: Hội trường Edison - Trường Đại học Đông Á.

4. Đối tượng, thành phần tham gia (whom, who)

- Đối tượng tập huấn: Sinh viên nữ toàn khoa.

- Báo cáo viên: 02 BCV thuộc Đề án 808 – Bộ GD&ĐT (Tổ chức tự sắp xếp BCV).

- Ban tổ chức: Các giảng viên khoa Sư phạm.

- Đại biểu mời: Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo đề án 808 – Bộ GD&ĐT.

*** Sinh viên các lớp tham dự đúng thời gian quy định!