Webinar: Nghiên cứu quốc tế trong bối cảnh Covid-19: Vai trò của mạng xã hội với người Việt tại Hàn Quốc và Thái Lan

Tham gia webinar số 1-2021 với chủ đề: “Nghiên cứu quốc tế trong bối cảnh Covid-19: Vai trò của mạng xã hội với người Việt tại Hàn Quốc và Thái Lan”.

Sự kiện có sự tham gia báo cáo của 2 diễn giả:

  • TS. Anthony Lê Đức: Trợ lý giám đốc của TT nghiên cứu Châu Á về Tôn giáo học và Truyền thông xã hội của ĐH St. John’s, Bangkok, Thái Lan. TS Anthony đồng thời là tổng biên tập tạp chí Religion and Social Communication.
  • TS. Nguyễn Thị Thanh Lan: Giảng viên Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc

Webinar được điều hành bởi: 

  • ThS. NCS. Lê Ngọc Quang - PP. Khoa học
  • TS. Bùi Thị Kim Huệ - Viện phó Viện ISSER

Sự kiện diễn ra vào lúc: 15:00 đến 17:30 ngày 19.1.2021

Link tham gia webinar: https://meet.google.com/vmt-bxzg-kxf?hs=224

Hoan nghênh các thầy cô và các bạn sinh viên tham gia và đặt câu hỏi cho diễn giả để sự kiện diễn ra thành công!