Cảnh báo lừa đảo thông qua các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Nhằm kịp thời cảnh báo đến sinh viên toàn trường các hình thức kinh doanh đa cấp trái phép, Nhà trường thông báo một số nội dung SV cần lưu ý để tránh bị lừa đảo

Nhằm kịp thời cảnh báo đến sinh viên (SV) toàn trường các hình thức kinh doanh đa cấp, Nhà trường thông báo SV cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Hiện nay, có nhiều công ty, tổ chức, cá nhân lợi dụng hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp để tiếp cận và thực hiện các hành vi lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo SV tham gia dưới các hoạt động điển hình như:

  • Tổ chức các khóa học, thông qua các buổi nói chuyện để lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào các hoạt động của công ty (không có giấy phép bán hàng đa cấp).
  • Chiêu dụ người tham gia góp tiền vào hệ thống theo kiểu đầu tư tài chính, hứa hẹn trả các khoản lợi nhuận hấp dẫn.
  • Vận động người tham gia hoạt động tìm kiếm, giới thiệu thêm người khác tham gia vào hệ thống để được nhận “hoa hồng”.
  • Dụ dỗ, thuyết phục người tham gia vào hệ thống phải đóng tiền hoặc đặt cọc tiền để mua hàng…

2. Hoạt động bán hàng đa cấp trái phép thường hướng tới các đối tượng có thu nhập thấp, đặc biệt là SV, vì vậy, Nhà trường yêu cầu SV hãy thận trọng, đề cao cảnh giác trước mọi hành vi dụ dỗ, lôi kéo dưới mọi hình thức để tránh rơi vào “bẫy” của kẻ xấu. Khi phát hiện thấy các đối tượng khả nghi liên quan đến việc dụ dỗ, lôi kéo SV tham gia vào hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, kịp thời báo thông tin về cho Nhà trường thông qua phòng QLĐT&CTSV - cô Phan Thị Ngọc Liên (lienptn@donga.edu.vn) hoặc số điện thoại: 0973.882.448.

3. Để hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, SV có thể tham khảo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nhà trường đề nghị Phòng QLĐT&CTSV, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các khoa, cố vấn học tập, ban cán sự các lớp tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể SV biết và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.