Kế hoạch chuỗi sự kiện Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật tại Đại học Đông Á và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2020

I. Mục đích – yêu cầu

1. Mục đích

  • Giúp  SV tìm hiểu văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động lễ hội;
  • Tăng cường sự kết nối giữa ĐH Đông Á với các doanh nghiệp Nhật, ĐH ĐA với học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng;
  • Giới thiệu các chương trình hợp tác giữa ĐH Đông Á và các tổ chức Nhật Bản trong giáo dục, việc làm và thực tập đối với SV ĐH Đông Á, học sinh các trường THPT và cộng đồng;
  • Phục vụ công tác truyền thông tuyển sinh năm 2020.

2. Yêu cầu

  • Toàn thể SV ĐH Đông Á tham gia, đặc biệt là các em sinh viên đang theo học tiếng Nhật
  • Mời học sinh các trường THPT Hoàng Hoa Thám, Phan Châu Trinh và Trần Phú cùng tham gia chương trình, lễ hội ẩm thực và 1 tiết mục văn nghệ/trường.
  • Đảm bảo công tác tổ chức chặt chẽ, chất lượng

II. Thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình

1. Thời gian

  • 08h00 – 21h00, ngày 11/03/2020: Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nhật tại ĐHĐA và Ngày hội việc làm Nhật Bản 2020
  • 14h00 - 17h00, ngày 11/3 và 12/3/2020: Hội thảo quốc tế Việt Nhật

2. Địa điểm: Trường ĐH Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng