KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2019-2020

NGÀNH TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC

LỚP PS18A1A

Stt  Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tâm lý học gia đình PS18A1A 10/12/2019 13h30 507    
2 Tâm lý học thần kinh PS18A1A 12/12/2019 13h30 510    
3 Communication 3 (CE3) PS18A1A  Thi theo lớp HP Ngoại ngữ      

 Hoãn

 

LỚP SE18A1A

Stt  Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tiếng Việt SE18A1A 10/12/2019 13h30 508    
2 Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình mầm non SE18A1A 12/12/2019 9h30 507    
3 PP tổ chức hoạt động phát triển thể chất SE18A1A 14/12/2019 13h30  507    
4 PP tổ chức hoạt động khám phá khoa học SE18A1A 16/12/2019 15h30 510    
5 PP giúp trẻ làm quen với tác phẩm văn học  SE18A1A 18/12/2019 13h30 509    
6 PP phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non SE18A1A 20/12/2019 13h30 509    

 

LỚP PE18A1A

Stt  Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 PP dạy học toán ở tiểu học PE18A1A 18/12/2019  15h30  506   Thay đổi
2 Tiếng Việt và PPDH tiếng Việt ở tiểu học (lớp ghép) PE18A1A 20/12/2019 15h30 506   Thay đổi
3 Rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt PE18A1A 14/12/2019 13h30 504    
4 PPDH thủ  công - kĩ thuật  PE18A1A 16/12/2019 15h30 504    

 

LỚP PS19A1A

Stt  Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tâm lý học lứa tuổi PS19A1A 10/12/2019 15h30 503    
2 Sinh lý học thần kinh PS19A1A 12/12/2019 15h30 506    
3 Di truyền y học PS19A1A 14/12/2019 15h30 506    
5 Tâm lý học đại cương PS19A1A 18/12/2019 15h30 508    

 

LỚP  SE19A1A

Stt  Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Con người và môi trường SE19A1A 10/12/2019 15h30 507 508  
2 Tâm lý học mầm non SE19A1A 12/12/2019 15h30 507 508  
3 Giáo dục học mầm non SE19A1A 14/12/2019 15h30 507 508  
4 Sinh lí học trẻ em  SE19A1A 20/12/2019 7h30 509 510  

 

LỚP  PE19A1A

Stt  Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tiếng Việt PE19A1A 20/12/2019 15h30 506   Thay đổi
2 Văn học PE19A1A 14/12/2019 15h30 506    
3 Tâm lý học sư phạm tiểu học PE19A1A 16/12/2019 15h30 506    
4 PP dạy học toàn PE19A1A 18/12/2019 15h30 506