Kế hoạch thi Học kỳ I - Năm học: 2019-2020

LỚP PS18A1A

Stt Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tâm lý học gia đình PS18A1A 10/12/2019 13h30 507  
2 Tâm lý học thần kinh PS18A1A 12/12/2019 13h30 510  
3 Communication 3 (CE3) PS18A1A Thi theo lớp HP Ngoại ngữ     Hoãn

LỚP SE18A1A

Stt Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Tiếng Việt SE18A1A 10/12/2019 13h30 508
2 Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình mầm non SE18A1A 12/12/2019 9h30 507
3 PP tổ chức hoạt động phát triển thể chất SE18A1A 14/12/2019 13h30 507
4 PP tổ chức hoạt động khám phá khoa học SE18A1A 16/12/2019 15h30 510
5 PP giúp trẻ làm quen với tác phẩm văn học SE18A1A 18/12/2019 13h30 509
6 PP phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non SE18A1A 20/12/2019 13h30 509

LỚP PE18A1A

Stt Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 PP dạy học toán ở tiểu học PE18A1A 18/12/2019 15h30 506 Thay đổi
2 Tiếng Việt và PPDH tiếng Việt ở tiểu học (lớp ghép) PE18A1A 20/12/2019 15h30 506 Thay đổi
3 Rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt PE18A1A 14/12/2019 13h30 504  
4 PPDH thủ công - kĩ thuật PE18A1A 16/12/2019 15h30 504  

LỚP PS19A1A

Stt Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Tâm lý học lứa tuổi PS19A1A 10/12/2019 15h30 503
2 Sinh lý học thần kinh PS19A1A 12/12/2019 15h30 506
3 Di truyền y học PS19A1A 14/12/2019 15h30 506
5 Tâm lý học đại cương PS19A1A 18/12/2019 15h30 508

LỚP SE19A1A

Stt Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Con người và môi trường SE19A1A 10/12/2019 15h30 507 508
2 Tâm lý học mầm non SE19A1A 12/12/2019 15h30 507 508
3 Giáo dục học mầm non SE19A1A 14/12/2019 15h30 507 508
4 Sinh lí học trẻ em SE19A1A 20/12/2019 7h30 509 510

LỚP PE19A1A

Stt Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tiếng Việt PE19A1A 20/12/2019 15h30 506 Thay đổi
2 Văn học PE19A1A 14/12/2019 15h30 506  
3 Tâm lý học sư phạm tiểu học PE19A1A 16/12/2019 15h30 506  
4 PP dạy học toàn PE19A1A 18/12/2019 15h30 506