Kế hoạch tổ chức thi lại

Thông báo

Phòng QLĐT&CTSV thông báo đến sinh viên kế hoạch tổ chức thi lại kết thúc học phần như sau:

Học phần và đối tượng sinh viên được thi lại:  

  • Học phần Ngoại ngữ: SV có điểm tổng kết học phần ngoại ngữ <4.0 (điểm F) - General English, Communication, Communication 1, Pronunciation 1 có nguyện vọng đăng ký thi lại.
  • Học phần khác: Sinh viên đã làm đơn xin vắng thi và có đầy đủ giấy xác nhận minh chứng vắng thi (Đơn vắng thi được Khoa và Phòng QLĐT&CTSV xác nhận). - Xem danh sách tại đây

Thời gian đăng ký thi: trước ngày 09/03/2019 tại phòng QLĐT&CTSV (P.201) - Mẫu đơn

Thời gian tổ chức thi: từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019

 Lệ phí thi lại: 50.000 đồng/môn thi/sinh viên.

Lưu ý: Những sinh viên đã làm đơn xin vắng thi nhưng chưa có giấy xác nhận minh chứng vắng thi thì phải bổ sung khi đăng ký dự thi.

Khoa Sư Phạm thông báo để tất cả các bạn sinh viên trong khoa nắm thông tin, sinh viên nào rơi vào các trường hợp trên thì đọc kĩ thông báo và thực hiện đúng thời gian quy định.