Khoa Sư phạm - Tương lai của thế hệ

Đại học Đông Á Đà Nẵng. Một trong những trường có thế mạnh về đào tạo. Trường ĐH Đông Á ở khoa Sư phạm có 3 ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học và Tâm lý học.

Học Sư phạm ở đâu tại Đà Nẵng?

Câu trả lời sẽ là Đại học Đông Á Đà Nẵng. Một trong những trường có thế mạnh về đào tạo. Trường ĐH Đông Á ở khoa Sư phạm có 3 ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học và Tâm lý học. Với mỗi ngành nghề có một đặc thù riêng. Song nếu bạn hòa nhập vào đại gia đình khoa Sư phạm của  tại ĐH Đông Á, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm được nhiều điều hay, mới lạ mà có lẽ không nơi đâu bằng.

Cô giáo mầm non

Mục tiêu đào tạo của khoa Sư phạm

  • Chương trình đào tạo hướng tới phát triển năng lực và phát huy sự sáng tạo, chủ động cho sinh viên thông qua việc trang bị những kiến thức cơ bản, những kỹ năng nền tảng, thái độ tích cực về giá trị, đạo đức đối với cộng đồng và xã hội.
  • Sinh viên khoa Sư phạm được trang bị kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp xã hội và phẩm chất đáp ứng được tiêu chuẩn của giáo viên Mầm non, Tiểu học, chuyên gia Tâm lý có khả năng hòa nhập và vận dụng được vào giảng dạy trong hệ thống trường Sakura – Olympia theo tiêu chuẩn Nhật Bản & Hoa Kỳ.

Hình thức tuyển sinh tại ĐH Đông Á?

Hiện nay, trường ĐH Đông Á đang tuyển sinh giai đoạn mùa xuân, với những thông tin hữu ích các bạn sinh viên có thể truy cập tại: học sư phạm mầm non hoặc donga.edu.vn/tuyensinh/

Nhà trường liên kết đào tạo liên thông và chính qui với trường Đại học Quốc tế KiBi Nhật Bản. Tổ chức tuyển sinh 2 lần/năm. Phương thức liên kết đào tạo đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của cá nhân người học.

Và hứa hẹn sẽ còn nhiều điều mới lạ đang chào đón các bạn sinh viên xa gần đến với Đại học Đông Á Đà Nẵng.

Từ khóa