LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HOÁ VIỆT - NHẬT NĂM 2020

CHUỖI HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN

LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HOÁ VIỆT - NHẬT NĂM 2020

 

 1. Mục đích – yêu cầu:
 1. Mục đích:
 • Giúp  SV tìm hiểu văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động lễ hội;
 • Tăng cường sự kết nối giữa ĐH Đông Á với các doanh nghiệp Nhật, ĐH ĐA với học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng;
 • Giới thiệu các chương trình hợp tác giữa ĐH Đông Á và các tổ chức Nhật Bản trong giáo dục, việc làm và thực tập đối với SV ĐH Đông Á, học sinh các trường THPT và cộng đồng;
 • Phục vụ công tác truyền thông tuyển sinh năm 2020.
 1. Yêu cầu:
 • Toàn thể SV ĐH Đông Á tham gia, đặc biệt là các em sinh viên đang theo học tiếng Nhật
 • Truyền thông, thu hút sự quan tâm tham gia của các bạn học sinh THPT, các trường Nhật ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 • Đảm bảo công tác tổ chức chặt chẽ, chất lượng
 1. Thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình
 1. Thời gian:Từ 14h00 – 21h00, thứ năm, ngày 16/07/2020
 2. Địa điểm: Trường ĐH Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

***Sinh viên cập nhật thông tin tham dự - giao lưu