Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2020

I. Mục đích - yêu cầu

1. Mục đích

  • Giúp SV tìm hiểu văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động lễ hội;
  • Tăng cường sự kết nối giữa ĐH Đông Á với các doanh nghiệp Nhật, ĐH ĐA với học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng;
  • Giới thiệu các chương trình hợp tác giữa ĐH Đông Á và các tổ chức Nhật Bản trong giáo dục, việc làm và thực tập đối với SV ĐH Đông Á, học sinh các trường THPT và cộng đồng;
  • Phục vụ công tác truyền thông tuyển sinh năm 2020.

2. Yêu cầu

  • Toàn thể SV ĐH Đông Á tham gia, đặc biệt là các em sinh viên đang theo học tiếng Nhật
  • Truyền thông, thu hút sự quan tâm tham gia của các bạn học sinh THPT, các trường Nhật ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  • Đảm bảo công tác tổ chức chặt chẽ, chất lượng

II. Thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình

1. Thời gian:Từ 14h00 – 21h00, thứ năm, ngày 16/07/2020

2. Địa điểm: Trường ĐH Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Sinh viên cập nhật thông tin tham dự - giao lưu