Lịch thi kết thúc học phần

Thông báo, lịch thi kết thúc học phần các em theo dõi lịch đi đúng giờ, đúng trang phục

Chúc cả lớp thi đạt kết quả cao!!

Thân ái !

 

NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC

   
                   

STT

Học phần

Lớp

Lịch thi

Ghi chú

   

Ngày

Giờ

Phòng

   

1

Nhập môn tâm lý học

PE18A1A

15/01/2019

09h30

512

 

 

 

 

2

Chuẩn ứng dụng CNTT

PE18A1A

16/01/2019

13h30

102

 

 

 

 

3

Lý luận dạy học tiểu học

PE18A1A

17/01/2019

13h30

512

 

 

 

 

4

Cơ sở văn hóa Việt Nam

PE18A1A

19/01/2019

13h30

512

 

 

 

 

 

 

512

 

 

 

 
 

NGÀNH: TÂM LÝ HỌC

   
                   

STT

Học phần

Lớp

Lịch thi

Ghi chú

   

Ngày

Giờ

Phòng

   

1

Nhập môn tâm lý học

PS18A1A

15/01/2019

09h30

511

 

 

 

 

2

Chuẩn ứng dụng CNTT

PS18A1A

16/01/2019

13h30

101

 

 

 

 

3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

PS18A1A

19/01/2019

13h30

511

 

 

 

 

                       

NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON

   
                   

STT

Học phần

Lớp

Lịch thi

Ghi chú

   

Ngày

Giờ

Phòng

   

1

Nhập môn tâm lý học

SE18A1A

15/01/2019

09h30

511

 

 

 

 

2

Chuẩn ứng dụng CNTT

SE18A1A

16/01/2019

13h30

101

 

 

 

 

3

Giáo dục học mầm non

SE18A1A

17/01/2019

13h30

511

 

 

 

 

4

Cơ sở văn hóa Việt Nam

SE18A1A

19/01/2019

13h30

511