Mô tả về ngành Tâm lý học tại Đại học Đông Á Đà Nẵng

Sinh viên sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Tâm lý học đảm bảo yêu cầu của chuẩn đầu ra:

  • Về thái độ: Có phẩm chất đạo đức tốt, luôn trung thực, có tinh thần cầu tiến, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc đạt chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, có ý thức văn hóa DN, có ý thức vì sự phát triển của cộng đồng, có lòng yêu nước, yêu con người Việt Nam, có sức khỏe tốt để cống hiến lâu dài cho ngành nghề mình đã chọn.
  • Về kiến thức: Có chuyên môn sâu về lĩnh vực tâm lý ứng dụng hiện đại đáp ứng được yêu cầu hội nhập của xã hội trong thời đại mới.
  • Kỹ năng: Có các kỹ năng của thế kỷ 21: làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình, soạn thảo văn bản, truyền thông, có tư duy độc lập, phản biện, có năng lực nghiên cứu khoa học và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt khéo léo, kỹ năng tin học đạt chuẩn MOS,  ngoại ngữ TOEIC đạt 450, có kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh để hội nhập và phát triển.

Từ đó, khi  ra trường, cử nhân Tâm lý đảm nhận các vị trí việc làm ở các tổ chức, DN như sau:             

  1. Chuyên viên tham vấn tâm lý
  2. Chuyên viên trị liệu lâm sàng
  3. Chuyên viên công tác xã hội

Cử nhân Tâm lý học còn đảm nhận các vị trí việc làm ở nghiệp vụ chuyên môn mở rộng theo CTĐT như sau:

  1. Cán bộ quản lý tại các trung tâm tham vấn tâm lý, trung tâm điều trị sang chấn, rối nhiễu tâm lý
  2. Cán bộ, cán bộ quản lý tại các trung tâm nghiên cứu phát triển con người, các tổ chức, trung tâm bảo trợ các vấn đề xã hội trong nước và quốc tế,
  3. Báo cáo viên, diễn giả cho các diễn đàn tâm lý
  4. Giảng dạy Tâm lý học

Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Tâm lý học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sỹ, tiến sỹ trong nước hoặc nước ngoài, nhằm đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu phát triển bản thân và nhu cầu ở các vị trí việc làm