TB (số 4) v/v sinh viên đi học lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch do virus Corona (Covid - 19)

Căn cứ chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng và Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng;

Căn cứ vào tình hình sinh viên (SV) từ các tỉnh thành ở miền Trung, Tây Nguyên;

Nhà trường thông báo như sau:

1. SV đi học lại tại Trường từ ngày 24/02/2020. Trong thời gian này, Thầy Cô tiếp tục triển khai dạy học từ xa các nội dung của học phần theo tiến độ và tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung SV đã học ngay khi SV trở lại Trường.

2. Để ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ mình và người xung quanh. Toàn thể SV, Thầy Cô và cán bộ nhân viên (CBNV) cần tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

2.1. SV tự khai báo tình hình sức khoẻ để Nhà trường phối hợp với cơ quan Y tế hỗ trợ SV kịp thời. (SV đăng nhập tài khoản để thực hiện phiếu khảo sát tại trang web sinhvien.donga.edu chậm nhất đến 16h00 thứ Năm  ngày 20/02/2020).

2.2. Khi về Trường, SV thực hiện nghiêm ngặt Quy định phòng tránh dịch bệnh của Nhà trường, trong đó SV đo nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào tòa nhà, nếu phát hiện nhiệt độ bất thường thì phải phối hợp với cơ quan y tế để phòng tránh ngay; ...vv…

(Quy định này được niêm yết ở nhiều nơi trong Trường)

3. Một số em SV ở nhà trọ còn phải tiếp tục tránh tụ tập đông người ở những nơi công cộng ngoài Nhà trường; Thực hiện các biện pháp tại nơi công cộng, các quán ăn,… để bảo vệ an  toàn cho mình và cho cộng đồng. 

4. Nhà trường đã phun thuốc khử trùng toàn trường, chuẩn bị môi trường học tập an toàn. SV và Thầy Cô, CBNV toàn trường hết sức chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh  của Trường và theo các hướng dẫn của Bộ Y tế khi về học tại Trường từ ngày 24/02/2020.