TB nghỉ Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020

1. Thời gian nghỉ Tết: Từ ngày 14/01/2020 đến hết ngày 31/01/2020 (20 tháng chạp Âm lịch đến ngày 07 tháng Giêng Âm lịch).

2. Thời gian học tập chính thức: Thứ 7 ngày 01/02/2020 (ngày 08/01 năm Canh Tý), học tập chính thức theo thời khóa biểu Phòng QLĐT&CTSV ban hành.

3. Yêu cầu

3.1. Đối với Khoa, Cố vấn học tập

  • Nhắc nhở và quán triệt SV tham gia học tập đầy đủ trước và sau thời gian nghỉ Tết.
  • Tăng cường kiểm tra và có biện pháp tích cực nhằm nắm chắc sĩ số lớp học và mọi diễn biến tư tưởng, tâm lý, nguyện vọng của SV trước và sau tết.
  • Báo cáo kết quả về Lãnh đạo Khoa và Phòng QLĐT&CTSV: Sĩ số học tập,SV vắng học, tâm tư nguyện vọng của SV trước và sau thời gian nghỉ tết.

3.2. Đối với sinh viên

  • Chấp hành đúng thời gian nghỉ Tết, học tập và sinh hoạt theo thông báo;
  • Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và quy định của Nhà nước, địa phương trong thời gian nghỉ Tết;
  • Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường, văn hóa Đại học Đông Á đến các thành viên nơi SV cư trú.

Nhận được thông báo này, yêu cầu Khoa, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp triển khai phổ biến đến toàn thể SV trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện.