Thông báo: Chương trình học bổng trao đổi DUO-Bỉ/Wallonia-Brussels 2021

Chương trình học bổng DUO-Bỉ/Wallonia-Brussels là chương trình nhằm thúc đẩy trao đổi người học giữa Bỉ/Wallonia-Brussels và các nước Châu Á là thành viên của ASEM châu Á trên cơ sở cân bằng và lâu dài.

Phòng Quản lý Khoa học hân hạnh gửi đến các cá nhân/đơn vị quan tâm thông tin về học bổng Chương trình học bổng DUO-Bỉ/Wallonia-Brussels (Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp) do Học viện Nghiên cứu và Giáo dục đại học (ARES) quản lý.

  • Sinh viên/giảng viên các trường đại học Châu Á sẽ được hỗ trợ tài chính để học tập tại Bỉ/Wallonia-Brussels theo hình thức trao đổi
  • Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: 15 tháng 2 đến ngày 15 tháng 4 năm 2021 (theo giờ Bỉ).
  • Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ địa chỉ e-mail: elodie.decostre@ares-ac.be 

hoặc tìm trên trang web của chương trình:                   https://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant 

hay trang web của Ban thư ký ASEM-DUO:              https://www.asemduo.org.

Hoặc tải về thông tin Call For Applications