Thông báo lịch thi kết thúc học phần - Khoa Sư Phạm

Thông báo lịch thi kết thúc học phần giai đoạn I

Lưu ý: Sinh viên đi thi phải đúng thời gian quy định - Mang đúng trang phục học đường

***** Chúc tất cả các bạn sinh viên có một kì thi đạt kết quả cao!