THÔNG BÁO SỐ 07 Về việc triển khai ứng phó Bão số 13 (Bão Vamco)

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng và Công văn số 3155/SGDĐT-VP ngày 13/11/2020 về việc triển khai ứng phó với bão số 13 (Vamco), BGH yêu cầu các đơn vị Khoa, Phòng, Trung tâm và các Cơ sở trực thuộc:

  1. Toàn bộ GV, CBNV nghỉ từ chiều ngày 14/11/2020 để phòng tránh bão số 13, thực hiện việc chèn chống nhà cửa cùng gia đình hoặc nhà trọ nơi mình đang ở.
  2. Ban phòng chống bão lụt, Phòng QLCSVC&ĐT, Phòng HCNS, các đơn vị Khoa/Phòng/Trung tâm và các Cơ sở, Trường SO, Trường ASEAN chủ động triển khai các biện pháp Phòng chống bão ngay hôm nay và khẩn trương phân công cá nhân, bộ phận trực để hoàn thành việc chèn chống, gia cố đảm bảo bảo vệ an ninh tài sản của Nhà trường, cắt tỉa chèn chống cây xanh và hỗ trợ Nhà trường trong công tác ứng phó bão trước 11h00 ngày 14/11/2020 và chịu trách nhiệm về những thiệt hại nếu chậm trễ.
  3. Phòng QLĐT & CTSV thông báo cho SV có nhu cầu tạm trú tránh bão tại Nhà trường trong ngày 13/11/2020, Phòng QLCSVC và Phòng HCNS phối hợp chuẩn bị tầng 1, tầng 2 để SV tạm tránh bão; chuẩn bị mì ăn liền để ăn trưa; thông báo cho SV giữ yên lặng tự học và tham gia cùng chống bão với Nhà trường theo chỉ đạo của Phòng QLĐT & CTSV và Phòng HCNS khi có nhu cầu.
  4. Ngay sau khi bão đi qua, yêu cầu Phòng QLCSVC&ĐT, Phòng HCNS, Đoàn Thanh niên (phối hợp) và các Khoa/ Phòng/ Trung tâm kiểm tra khắc phục các ảnh hưởng, thực hiện ngay công tác vệ sinh, đảm bảo mạng, đường truyền sẵn sàng cho công tác đào tạo, làm việc, sinh hoạt tại Trường và các Cơ sở trực thuộc.
  5. Trong trường hợp diễn biến khác, Nhà trường sẽ có thông báo sau.

Trên đây là một số lưu ý rất quan trọng liên quan đến công tác ứng phó bão số 13 (Vamco). Kính đề nghị Quý Phòng/ Khoa/ Trung tâm và toàn thể GV, CBNV thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và các thông báo có liên quan để kịp thời có biện pháp phối hợp cùng thực hiện.