Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học tập trung tại trường để phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Đông Á thông báo toàn thể học viên, sinh viên nhà trường được nghỉ học tập trung tại trường đến hết ngày 21/09/2020

Xem chi tiết nội dung thông báo và các yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch tại đây.