Kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Năm 2020

Nhà trường thông báo về thời gian học môn GDQP-AN tại Trung tâm GDQP-AN thuộc Trường Quân sự Quân Khu 5 như sau:

1. Đối tượng học tập

Sinh viên (SV) bậc đại học chính quy nhập học năm 2019 và SV các khóa trước chưa học GDQP-AN (SV các khóa trước đã có đơn đề nghị học môn GDQP-AN).

2. Thời gian học

Đợt Thời gian học Sinh viên các khoa, ngành Thời gian tập trung Công việc thực hiện tại thời điểm tập trung
Đợt 1 Từ ngày 20/07/2020 đến ngày 08/08/2020
 • Khoa CNKT Xây dựng, CN Thực phẩm - Sinh học, Luật, Y, Dược, Ô tô.
 • Ngành Ngôn ngữ Anh,Dinh dưỡng, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • 14h00 ngày 19/07/2020 (Chủ nhật): tất cả SV khoa CNKT, Xây dựng, Khoa CN Thực phẩm - Sinh học, Khoa Luật, Khoa Y, Ngành Dinh dưỡng, Khoa Dược.
 • 15h30 ngày 19/07/202 (Chủ nhật): Tất cả SV ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Quản trị Dịch vụ - Du lịch và Lữ hành, Khoa Ô tô.
 • SV tập trung tại sân trường ĐH Đông Á (theo lớp).
 • CVHT điểm danh SV và bàn giao quân cho Trung tâm GDTC-QP.
 • Trung tâm GDTC-QP hướng dẫn SV lên xe hành quân đến TTGDQP-AN trường Quân sự QK5.
Đợt 2 Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 29/08/2020
 • Khoa Điện, điện tử, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Sư phạm, Tài chính - Kế toán.
 • Ngành Quản trị khách sạn, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
 • 14h00 ngày 09/08/2020 (Chủ nhật): Tất cả SV ngành Quản trị khách sạn , Khoa Điện, điện tử, Quản trị kinh doanh.
 • 15h30 ngày 09/08/2020 (Chủ nhật): Tất cả SV Khoa Công nghệ thông tin, Sư phạm, Tài chính - Kế toán, Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

3. Địa điểm học

Tại Trung tâm GDQP-AN Trường Quân Sự Quân Khu 5

Lưu ý:

 • SV mang theo giày vải, sổ, bút, chăn màn và đồ dùng cá nhân.
 • SV mang theo 900.000 đồng để nộp tiền ăn trong 20 ngày học tại Trung tâm GDQP-AN, Trường Quân Sự Quân Khu 5

Vậy Nhà trường thông báo đến SV để được biết và thực hiện./.