Trường Đại học Đông Á với kỷ niệm 58 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18.5.1963 - 18.5.2021)

Trường Đại học Đông Á với kỷ niệm 58 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Là một lãnh tụ có tư tưởng tiến bộ, với khoa học công nghệ Bác Hồ đã từng nói rằng: “Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&KT của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó… Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi... Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”. Bài phát biểu của Bác Hồ trong Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam) diễn ra vào ngày 18/5/1963 đã trở thành “kim chỉ nam” cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền khoa học và công nghệ của nước ta.

            Trải qua khoảng thời gian hơn 50 năm, tiếp thu và phát huy tư tưởng của Bác nền khoa học công nghệ của nước nhà đã có những bước tiến vượt bậc, đưa trí tuệ Việt nam vươn khắp năm châu, “sánh vai cùng các cường quốc”. Những thành tựu của khoa học công nghệ không chỉ khẳng định sức mạnh của nền nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động kinh tế mà còn cải tiến, đổi mới, phát triển lĩnh vực công nghiệp, khoa học tri thức…

            Năm 2021, với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”, ngành khoa học và công nghệ tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 xoay quanh các nội dung: tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020-2021; thông tin về các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách pháp luật mới, các mục tiêu, định hướng lớn về Khoa học và Công nghệ đến năm 2030;…

            Trường Đại học Đông Á là một trong những trường đại học tư thục lớn của Miền Trung, Tây Nguyên. Với sứ mệnh "Đầu tư kiến thức, phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp, phẩm chất và trách nhiệm để tạo dựng con đường thành công, hội nhập toàn cầu và đóng góp cho sự phát triển cộng đồng, đất nước", trong những năm qua bên cạnh hoạt động giảng dạy, nhà trường chú trọng phát triển hoạt động khoa học công nghệ nhằm đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Hằng năm nhà trường tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam. Đến nay đã dần trở thành các sự kiện thường niên như Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học, Hội nghị khoa học dành cho cán bộ giảng viên… Chính từ những hoạt động này đã khích lệ, động viên tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy và đời sống của GV cũng như SV toàn trường Đại học Đông Á.

            Với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường đối với hoạt động khoa học công nghệ, tin chắc rằng sẽ mang lại nhiều thành tựu đóng góp cho nền khoa học,  sáng tạo của nước nhà, đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển của địa phương và đất nước.