Giáo dục tiểu học (Đại học)

Mã ngành: 7140202

1.   Mục tiêu đào tạo 

 • Biết lập kế hoạch giáo dục năm học, học kỳ. Biết thiết kế bài học: xác định mục tiêu, nội dung cơ bản của bài học, lựa chọn và phối hợp các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học hợp lý, cách đánh giá kết quả học tập và hướng dẫn học tập.
 • Biết sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin vào quá trình dạy học và đánh giá ở tiểu học.
 • Biết thực hiện bài học phù hợp với đặc điểm HS và điều kiện cụ thể của lớp học, phát triển các phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, độc lập sáng tạo của HS. Biết dạy cho HS phương pháp học tập, đặc biệt biết tự học, phát triển ở HS năng lực tự học, tự đánh giá.
 • Khi có nhu cầu, có thể dạy lớp ghép, dạy Tiếng Việt cho HS dân tộc, dạy trẻ khuyết tật theo hướng hoà nhập.
 • Biết làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ Phân bổ thời gian, hoạt động Sao nhi đồng, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Có kỹ năng quản lý lớp học, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết, tự quản. Có khả năng giáo dục HS cá biệt. Biết lập sổ sách, xây dựng và lưu trữ hồ sơ giáo dục, hồ sơ dạy học.
 • Biết giao tiếp và ứng xử thích hợp với HS, gia đình HS, với đồng nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

 • Giáo viên tiểu học ở các trường công lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốcdân.
 • Chuyên viên các phòng Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương.
 • Giảng viên ở các trường cao đẳng, đại học sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học (hướng dẫn các học phần rèn luyện NVSP, PPDH bộ môn ở trường tiểu học).
 • Làm việc trong các ngành liên quan đến giáo dục tiểu học. 

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

 • Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên có khả năng tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ Giáo dục học (chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Lý luận và PPDH Tiểu học).
 • Có khả năng tự học để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.