Hội thảo khoa học "Hội chứng tự kỉ - Nhận diện và can thiệp "

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đông Á xây dựng kế hoạch Hội thảo khoa học về: “Hội chứng tự kỷ - Nhận diện và can thiệp”  như sau:

1. Mục tiêu hội thảo

            - Chia sẻ kinh nghiệm trong việc nhận diện và can thiệp trẻ tự kỷ giữa các trường Đại học, bệnh viện, các trung tâm trị liệu tự kỷ trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên.

      - Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu – đào tạo sinh viên ngành Tâm lý trong nghiên cứu, chẩn đoán, tham vấn và trị liệu trẻ tự kỷ.

2. Thời gian và địa điểm

Thời gian thực hiện: Từ 7h30 đến 11h30 ngày 31/05/2019

Địa điểm: Phòng 709 - Trường Đại học Đông Á – 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng

3. Chương trình Hội thảo

Thời gian

Nội dung chương trình

Người thực hiện

7h30 - 8h00

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

8h00 - 8h05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Khoa Sư phạm

8h05 – 8h15

Khai mạc hội thảo

Báo cáo đề dẫn

Hiệu Phó - Lương Minh Sâm

Cô Võ Thị Hoa

8h15 – 8h35

Tham luận 1

TS. Trần Thị Minh Thành

8h35 – 9h00

Tham luận 2

ThS. Ngô Thị Thảo Quỳnh

9h00 – 9h20

Tham luận 3

ThS. La Vĩnh Lộc

9h20 – 9h40

Giải lao

 

9h40 -10h00

Tham luận 4

TS. Nguyễn Thị Hằng Phương 

10h00-10h20

Tham luận 5

TS. Ngô Thị Kim Ngọc

10h20-11h00

Chia sẻ – thảo luận

Điều hành: Cô Thành, Cô Phương, Thầy Sâm +  Thầy Lộc + Thầy Kiệt

11h00-11h30

Chụp hình lưu niệm – Bế mạc

Phòng Hành chính + Khoa SP