THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2018-2019

Thông báo, hiện nay đã có lịch thi học kì II giai đoạn 1 năm 2018 - 2019 

Cô thông báo đến sinh viên tất cả các lớp  một số nội dung sau:

1. Cố gắng ôn bài để thi đạt kết quả cao

2. Đi thi đúng giờ, đúng trang phục theo quy định

3. Vắng thi phải có đơn ( đơn phải nộp trước hoặc sau ngày thi ít nhất 2 ngày)

4. Những sinh viên nào chưa hoàn thành học phí cố gắng nộp sớm để không ảnh hưởng đến kì thi

5. lịch thi 

NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC
               
STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tâm lí học sư phạm tiểu học PE18A1A 02/04/2019 15h30 504    
2 Văn học PE18A1A 04/04/2019 15h30 506    
3 Sinh lí học trẻ em PE18A1A 06/04/2019 9h30 502    
4 Cơ sở tự nhiên và xã hội PE18A1A 06/04/2019 7h30 501    
               
NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON
               
STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Con người và môi trường SE18A1A 02/04/2019 15h30 502 504  
2 Văn học  SE18A1A 04/04/2019 15h30 504 506  
3 Sinh lí học trẻ em SE18A1A 06/04/2019 9h30 501 502