Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

          Căn cứ Quy định của Nhà nước về việc nghỉ lễ hàng năm, Trường Đại học Đông Á thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Kỷ niệm ngày Chiến thắng và Quốc tế Lao động, cụ thể như sau:

1.  Thời gian nghỉ:

+  Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: giảng viên, cán bộ nhân viên (GVCBNV) và sinh viên được nghỉ ngày Chủ nhật 14/04/2019 và nghỉ bù vào thứ Hai (15/04/2019). 

+  Kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 01/5: GVCBNV và sinh viên được nghỉ 03 ngày, từ ngày thứ Hai (29/04/2019) đến hết ngày thứ Tư (01/05/2019). Thời gian đi làm, sinh viên đi học trở lại vào ngày thứ Năm 02/05/2019.

2. Lưu ý

     Trong thời gian trước và sau lễ sinh viên không được vắng học. Trong thời gian nghỉ lễ SV đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và các yêu cầu tại nơi mình cư trú.