Vài nét về ngành Giáo dục tiểu học - Đại học Đông Á

Ngành Giáo dục tiểu học trang bị cho người học phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, có năng lực dạy học, có năng lực  ngoại ngữ, sử dụng công nghệ thông tin tốt, có năng lực quản lí, dạy bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tiếp thu tinh hoa về nội dung và phương pháp dạy học hiện đại từ những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Nhật, Mỹ, Úc, Singapore,…nhằm giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của giáo dục Tiểu học hiện nay.

Với định hướng trên, chương trình đặc biệt chú trọng kĩ năng thực hành, kĩ năng mềm nhằm giúp sinh viên có khả năng tiếp cận công việc chuyên môn ngay sau khi tốt nghiệp, để có thể hội nhập làm việc, cống hiến cho sự phát triển bền vững cộng đồng và xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học có thể làm việc tại các vị trí như:

  • Giáo viên tiểu học ở các trường công lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
  • Chuyên viên các phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo tại các địa phương, Cán bộ quản lí ở các trường tiểu học, làm tổngp phụ trách Đội.
  • Giảng viên ở các trường cao đẳng, đại học sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học (hướng dẫn các học phần rèn luyện NVSP, PPDH bộ môn ở trường tiểu học).
  • Dạy bồi dưỡng học sinh năng khiếu tiếng Việt, Toán, Nghệ thuật, TDTT…
  • Làm việc trong các ngành liên quan đến giáo dục tiểu học.